Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Kalendarz organizacyjny

Kalendarz organizacyjny

   

Kalendarz organizacyjny

na rok szkolny 2020/2021

w Technikum Leśnym im. Adama Loreta

w Tucholi

 

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

8:00

2

Złożenie wstępnych deklaracji dot. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

do 04.09.2020

3

Zebranie rady pedagogicznej- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, ustalenie sposobów wykorzystania wniosków                          z nadzoru za poprzedni rok szkolny

9.09.2020

środa

15:30

4

Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie dokumentacji

23.09.2020

środa

15.30

5

Rozpoczęcie zajęć na kursach kwalifikacyjnych

25.09.2020

piątek

15:00

6

Zebranie z rodzicami

27.09.2020

niedziela

12:00

7

 

Złożenie wstępnych deklaracji egzaminu maturalnego

 

do 30.09.2020

środa

8

Ślubowanie klas pierwszych

2.10.2020

piątek

8:00

9

Spotkania zespołu wychowawczego

cyklicznie  1 raz w miesiącu

15:10

10

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019

środa

11

Obowiązkowy wyjazd z internatu po lekcjach (dezynfekcja internatu)

15.10.2020

czwartek

12

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – I dzień tzw. „dyrektorski”

16.10.2020

piątek

13

Próbny egzamin zawodowy

do uzgodnienia

w ZPZ

14

Próbny egzamin ustny z języków obcych

do uzgodnienia

w ZJO

15

Próbne pisemne egzaminy maturalne

do uzgodnienia

w zespołach przedmiotowych

16

Święto kościelne

01.11.2020

niedziela

17

Narodowe  Święto Niepodległości - święto państwowe

11.11.2020

środa

18

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach czwartych

do 13.11.2020

piątek

19

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach w klasach czwartych

do 13.11.2020

piątek

20

Zebranie rady pedagogicznej

18.11.2020

środa

21

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III

do 18.12.2020

piątek

22

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach w klasach I-III

do 18.12.2020

piątek

23

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach czwartych

do 11.12.2020

piątek

24

Nowy plan lekcji – zmiana siatki godzin

od 14.12.2020

25

Rada klasyfikacyjna klas czwartych

16.12.2020

środa

26

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.

do 31.12.2020

27

Święto kościelne

6.01.2021

środa

28

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13 i RL.13 - praktyczny (poprawkowy)

11.01.2021

poniedziałek

29

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.14 – pisemny, R.13 i RL.13 – pisemny (poprawkowy)

 

12.01.2021

wtorek

 

30

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.14 – praktyczny

od 13.01.

do 19.02.2021

31

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

15.01.2021

piątek

32

Zakończenie pierwszego półrocza dla klas I-III

15.01.2021

piątek

33

Początek nowego półrocza dla klas I-III

18.01.2021

poniedziałek

34

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna klas I-III

20.01.2021

środa

15:30

35

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

do 7.02.2021

36

Zebranie rady pedagogicznej- rada analityczna

10.02.2021

środa

15.20

37

Studniówka klas czwartych

12.02.2021

piątek

38

Ferie zimowe

od 15.02.

do 28.02.2021

 

39

Próbny egzamin maturalny z matematyki

do uzgodnienia

 

40

Zebranie rady pedagogicznej- rada szkoleniowa (termin zależny

od rekolekcji)

marzec 2021

środa

41

Zebranie z rodzicami.

21.03.2021

niedziela

42

Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach czwartych

26.03.2021

piątek

 

43

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach

26.03.2021

piątek

44

Wiosenna przerwa świąteczna

od 1.04. do 6.04.2021

45

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych

23.04.2021

piątek

46

Drzwi Otwarte

24.04.2021

sobota

47

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna klas czwartych

28.04.2021

środa

48

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

30.04.2021

piątek

49

Święto państwowe

01.05.2021

sobota

50

Dzień wolny- święto państwowe

03.05.2021

poniedziałek

51

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych- egzamin maturalny

z języka polskiego - II dzień „dyrektorski”

04.05.2021

wtorek

52

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych - egzamin maturalny

z matematyki - III dzień „dyrektorski”

05.05.2021

środa

53

Inne egzaminy maturalne

od 06.05.2021

54

Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasach I-III

do 21.05.2021

piątek

55

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach

do 21.05.2021

piątek

56

Boże Ciało - święto kościelne

3.06.2021

czwartek

57

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych -

IV dzień „dyrektorski” – po święcie kościelnym

4.06.2021

piątek

58

Dzień Patrona

7.06.2021

poniedziałek

59

Pisemne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym

czerwiec 2021

60

Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego w terminie dodatkowym

czerwiec 2021

61

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

18.06.2021

62

Ustne egzaminy maturalne z języków obcych w terminie dodatkowym

czerwiec 2021

63

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13 i RL.13 praktyczny – poprawkowy

 

21.06.2021

 

64

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13 i RL.13, pisemny – poprawkowy

22.06.2021

 

65

Zebranie rady pedagogicznej - rada klasyfikacyjna

23.06.2021

środa

66

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2021

piątek

67

Zebranie rady pedagogicznej - rada podsumowująca

25.06.2021

piątek

 

68

Rozpoczęcie wakacji

26.06.2021

poniedziałek

69

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

wakacje 2021

70

Egzaminy pisemne sesji poprawkowej egzaminu maturalnego

sierpień lub wrzesień 2021

71

Egzaminy ustne sesji poprawkowej egzaminu maturalnego

sierpień lub wrzesień 2021

72

Egzaminy poprawkowe

ostatni tydzień sierpnia 2021

73

Zebranie rady pedagogicznej:

- rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021,

- rada organizująca rok szkolny 2021/2022

ostatni tydzień sierpnia 2021

74

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

ostatni tydzień sierpnia 2021

75

Zakończenie wakacji

31.08.2021

 

Egzaminy maturalne i zawodowe - zgodnie z harmonogramem CKE.

Próbne egzaminy zawodowe i maturalne - zgodnie

z ustaleniami przedmiotów zawodowych. 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych