Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Klauzula informacyjna dla Rodziców

Klauzula informacyjna dla Rodziców

 Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta z siedzibą w Tucholi, kod pocztowy 89-500, ul. Nowodworskiego 9-13; sekretariat@tltuchola.pl, 523348661;
  • inspektorem ochrony danych w Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta jest Pan Patryk Makowski,  kontakt: iod@comp-net.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celach:

- realizacji statutowej działalności szkoły, w tym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego,

- informowania o samopoczuciu/stanie zdrowia dziecka,

- informowania o zdarzeniach losowych,

- informowania o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka,

- promocji szkoły,

- promocji osiągnięć uczniów,

- prezentowania informacji o imprezach i wydarzeniach szkolnych na gazetkach i wystawach szkolnych, stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych, mediach lokalnych oraz w prasie leśnej,

- organizowania wycieczek szkolnych.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1646).

  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka będą nauczyciele, osoby oglądające/czytające gazetki oraz wystawy szkolne, użytkownicy strony internetowej szkoły, mediów społecznościowych i mediów lokalnych, czytelnicy prasy leśnej, podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładami takich podmiotów są dostawca systemu dziennika elektronicznego czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka (uczęszczania ucznia do szkoły) w szkole,  a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole i w kraju regulacjami dotyczącymi archiwizacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania w związku z uczęszczaniem Pana/Pani syna/córki do Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.

 

               

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych