Tu jesteś: Strona główna Aktualności

AktualnościSukces w konkursie EKO-PLANETA

Data dodania: 16.06.2019


 "Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ideą Konkursu jest:
         - upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,
         - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć
         - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:
         - teście konkursowym z zakresu przyrody, biologii oraz ochrony środowiska;
         - konkursie prac indywidualnych, 
Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół, w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji. Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół na jesieni wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie." (Informacja ze strony Konkursu).
 
Pomimo, iż bierzemy udział w tym konkursie od 2008 roku, sukcesy przyszły niedawno. W ubiegłym roku szkolnym Mateusz Muzolf zajął II miejsce w kraju, w tym roku III miejsce zajęła Alicja Wawrzak.
                                                                                                                                                                                                                            Jolanta Wencel 


Wróć
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych