Tu jesteś: Strona główna Nauczyciele Pracowali w szkole

Pracowali w szkole

A

Wiesława Alichniewicz- nauczyciel matematyki
Tadeusz Adrzejczak- opiekun orkiestry

B

Sławomir Baturo- wychowawca internatu
Roman Berg- nauczyciel ochrony lasu i ekonomiki
Teresa Bielawa- nauczyciel religii
Roman Bocianiak- zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki i informatyki
Justyna Brzuchalska- nauczyciel języka angielskiego
Arleta Brygman- nauczyciel historii
Piotr Bugaj- nauczyciel ekonomiki leśnictwa

C

Leszek Cała- nauczyciel nauczyciel religii
Barbara Chrzanowska- wychowawca internatu
Andrzej Chrzanowski- kierownik internatu
Wawrzyniec Ciesielski- nauczyciel religii
Jolanta Cieślewicz- wychowawca internatu
Paweł Cieślewicz- wychowawca internatu
Anatol Cieśliński- nauczyciel zawodu
Grzegorz Czapiewiski- wychowawca internatu
Hanna Czaplińska- wychowawca internatu
Roman Czapliński- nauczyciel zawodu

Teresa Chirrek - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Aniela Czyżyk - dyrektor, nauczyciel języka polskiego
 

D

Aleksandra Danek- 
Magda Dąbrowska- nauczyciel matematyki
Anna Dercz- nauczyciel języka angielskiego
Jadwiga Derkowska - nauczyciel matematyki
Stanisław Derkowski- nauczyciel historii
Ewa Domeracka- bibliotekarz
Andrzej Drewnikowski- nauczyciel hodowli lasu

 

F

Władysław Fedorowicz- dyrektor

 

G

Irena Gabrych- zastępca dyrektora
Justyna Gaca- nauczyciel języka polskiego
Marek Gackowski- zastępca dyrektora
Lucyna Gierszewska- nauczyciel botaniki
Zbigniew Głomski- zastępca kierownika internatu, wychowawca internatu
Zbigniew Gostomski- nauczyciel zawodu
Krystyna Grochowska- nauczyciel historii
Magda Grochowska- nauczyciel języka polskiego
Władysław Grochowski- kierownik internatu, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Zbigniew Grugel- nauczyciel ekonomiki leśnictwa 
Piotr Grzywacz- nauczyciel zawodu, opiekun koła sygnalistów

 

H

Wiesław Herold- nauczyciel religii
Barbara Hering- bibliotekarz

Paulina Hoppe- wychowawca internatu

 

J

Czesław Jethon- opiekun orkiestry
Henryk Jereczek- nauczyciel religii

 

K

Alicja Kaczmarek- nauczyciel języka polskiego, nauczyciel zawodu, wychowawca internatu
Stanisław Kaczmarek- nauczyciel przedmiotów zawodowych
Roman Kalinowski- kierownik internatu
Magdalena Karczewska- nauczyciel języka angielskiego
Marta Kirsz- nauczyciel języka rosyjskiego
Grzegorz Keiser- nauczyciel religii
Irena Klechnikowska- nauczyciel języka rosyjskiego
Marian Knut- nauczyciel religii
Magdalena Kochanowska- nauczyciel hodowli i użytkowania lasu
Janusz Kochanowski- nauczyciel przedmiotów zawodowych
Tadeusz Kortas- zastępca dyrektora, nauczyciel urządzania lasu
Anna Korytowska- nauczyciel języka niemieckiego
Zenon Korytowski- nauczyciel przysposobienia obronnego
Jan Kozak- dyrektor, kierownik wydziału zaocznego
Maria Kozak- zastępca kierownika internatu
Klaudia Kozłowska- nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Bogumiła Kożuch-
Jerzy Krefft- kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel ochrony lasu
Anna Krzyżanowska- wychowawca internatu
Jacek Krzyżanowski- nauczyciel informatyki i urządzania lasu
Barbara Kurowska- nauczyciel botaniki i hodowli lasu
Wiesław Kurowski- nauczyciel ekonomiki leśnictwa i hodowli lasu

Rafał Kubicki- wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego

 

L

Andrzej Leszczyński- zastępca dyrektora, nauczyciel maszynoznawstwa
Kazimierz Lewandowski- nauczyciel biologii, wychowawca internatu
Wiesław Lewandowski- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Wiesław Lipkowski- 

 

Ł

Bogdan Łabański- wychowawca internatu
Barbara Łachut- nauczyciel języka polskiego, wychowawca internatu
Jerzy Łachut- wychowawca internatu
Sylwia Ładanaj- nauczyciel języka angielskiego
Lidia Łapka- nauczyciel fizyki i astronomii
Józef Łoposzko- wychowawca internatu
Jerzy Łuczak- wychowawca internatu
Maria Łuczak- pedagog, wychowawca internatu

 

M

Mariusz Malinowski- nauczyciel religii
Eugeniusz Manthey- kierownik internatu
Renata Manthey- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca internatu
Bożena Mateja- wychowawca internatu
Andrzej Mieczkowski- nauczyciel użytkowania lasu
Katarzyna Mindykowska- wychowawca internatu
Piotr Mówiński- wychowawca internatu
Edmund Muszyński- dyrektor, nauczyciel łowiectwa

 

N

Adolf Niedźwiedź- kierownik praktyk, nauczyciel użytkowania lasu
Danuta Nowak - bibliotekarz
Kazimierz Nowak - nauczyciel języka polskiego
Adrianna Nowakowska- wychowawca internatu
Magdalena Nowicka- nauczyciel języka angielskiego
Ignacy Nurczyński- nauczyciel języka rosyjskiego, wychowawca internatu
Leszek Nurczyński-
Zbigniew Nyske- kierownik internatu
Zofia Nyske- zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego

 

O

Henryk Obuchowki- nauczyciel wychowania fizycznego
Lucyna Okonek- wychowawca internatu
Małgorzata Ossowska- nauczyciel religii
Krzysztof Ostrowicki- wychowawca internatu
Mateusz Ott- nauczyciel matematyki
Marian Owieśny- wychowawca internatu

 

P

Jadwiga Pawlak-
Henryk Pawłowski- wychowawca internatu
Waldemar Pielecki- nauczyciel religii
Magdalena Piotrowska- wychowawca internatu
Tadeusz Pliszka- zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki
Tadeusz Pluschke- nauczyciel technologii informacyjnej
Mirosława Poturalska- wychowawca internatu
Zenon Poturalski- kierownik internatu
Krzysztof Przechowski- nauczyciel religii
Dorota Przybylo- nauczyciel języka niemieckiego
Joanna Puchowska- pedagog

 

R

Józef Ratajczak- nauczyciel zawodu
Franciszek Reszka- nauczyciel wychowania fizycznego
Stefania Rękoś- nauczyciel geografii
Ewa Rozkwitalska-
Alina Rybarczyk- wychowawca internatu

 

S

Damian Salom- nauczyciel matematyki
Zbigniew Sampławski- kierownik świetlicy, opiekun orkiestry
Karolina Serkowska- nauczyciel języka angielskiego
Kazimierz Schmidt- wychowawca internatu,
Czesław Sielicki- zastępca dyrektora, kierownik wydziału zaocznego
Ewa Smolińska- wychowawca internatu
Danuta Słoma-
Eugeniusz Słoma- nauczyciel zawodu
Alina Słoniewicz- pedagog
Józef Sporny- zastępca dyrektora, nauczyciel fizyki
Zbigniew Spychalski- zastępca dyrektora, kierownik wydziału zaocznego, nauczyciel hodowli lasu
Dionizy Strysik- zastępca dyrektora
Cezary Sudoł

Alicja Suwalska - wychowawca internatu

Leszek Suwalski - nauczyciel przedmiotów zawodowych
Hanna Szarkowska- nauczyciel wychowania fizycznego
Tadeusz Szczęśniak- kierownik świetlicy, opiekun orkiestry
Jerzy Szczęsny- nauczyciel zawodu
Kazimierz Szmidt- wychowawca internatu
Henryk Szyngwelski- zastępca dyrektora, kierownik internatu
Otylia Świebocka- nauczyciel wychowania fizycznego
Aleksander Świebocki- dyrektor
Inna Święcicka- nauczyciel języka angielskiego

 

T

Maria Trocka- nauczyciel języka polskiego
Marcin Turzyński- nauczyciel technologii informacyjnej
Anna Tutak- nauczyciel języka angielskiego

 

U

Bogumił Urbański- nauczyciel fizyki

 

V

Lech Voelkel- dyrektor
Teresa Voelkel- bibliotekarz
Jan Voigt-  opiekun orkiestry

 

W

Tadeusz Wandtka- nauczyciel religii
Jolanta Wenckowska- nauczyciel chemii
Adam Wenda- nauczyciel biologii leśnej
Małgorzata Wesołowska- nauczyciel ekonomiki leśnictwa
Ireneusz Wesołowski- kierownik szkolenia praktycznego
Maria Wielandt- wychowawca internatu
Bogna Wleklińska- nauczyciel języka angielskiego
Wiesław Wlekliński- kierownik świetlicy, kierownik zajęć pozalekcyjnych, nauczyciel wiedzy o kulturze, wychowawca internatu
Marek Wojtas- nauczyciel wychowania fizycznego
Maria Wojtas- nauczyciel wychowania fizycznego
Regina Wrębel- dyrektor

 

Z

Piotr Zawadzki- wychowawca internatu
Janusz Zawadziński-
Janusz Zieliński- nauczyciel wychowania fizycznego
Marek Zienkiewicz- wychowawca internatu
Hanna Zwiefka- nauczyciel matematyki
Wiesław Zwiefka- wychowawca internatu
Zofia Żmich- bibliotekarz
Barbara Żółkiewicz-Popko- nauczyciel języka niemieckiego

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych