Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Wykaz programów nauczania

Wykaz programów nauczania

                                                                   

Szkolny zestaw programów nauczania

w Technikum Leśnym w Tucholi

im. Adama Loreta

na rok szkolny 2017/2018

 

1.         Język polski:

         „Odkrywamy na nowo. Język polski. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony”, Ewa Dunaj, Bogna Zagórska; Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

2.         Język niemiecki:

„Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie IV.0. (dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw)”, Anna Jaroszewska, Wydawnictwo Nowa Era

3.         Język niemiecki:

         „Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie IV.1P (na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego).”, Anna Jaroszewska, Wydawnictwo Nowa Era

4.         Język niemiecki:

         „Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1R (na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego)”, Anna Jaroszewska, Wydawnictwo Nowa Era

5.         Język angielski:

„Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych”, Halina Tyliba; Wydawnictwo Nowa Era

6.         Język angielski:

„Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny: w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań III.0 dla III etapu edukacyjnego, w zakresie rozszerzonym na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego”, Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska; Wydawnictwo Oxford University Press

7.         Historia:

         „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych”, Marek Jekel; Wydawnictwo Nowa Era

8.         Wiedza o kulturze:

         „Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum.” Barbara Łobęcka; Wydawnictwo Nowa Era

12.    Historia i społeczeństwo:

„Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące i technikum.” Katarzyna Panimasz; Wydawnictwo Nowa Era

13.    Wiedza o społeczeństwie:

         „Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla LO, LP I technikum. Z. Smutek, J. Maleska; Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

15.    Matematyka:

„Matematyka w otaczającym nas świecie. Program nauczania matematyki. Kształcenie w zakresie podstawowym. Licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika.”Alicja Cewe, Halina Nahorska, Alina Magryś-Walczak; Wydawnictwo Podkowa s.j.

17.      Biologia:

         „Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych”, Marek Kaczmarczyk; Wydawnictwo Nowa Era

18.      Biologia:

         „Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych”, Urszula Poziomek; Wydawnictwo Nowa Era

19.      Fizyka:

         „Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wydawnictwo Nowa Era

20.      Chemia:

         „To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych”, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod; Wydawnictwo Nowa Era

21.      Geografia:

         „Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych”, Ewa Maria Tuz, Wydawnictwo Nowa Era

22.      Informatyka:

         „Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Grażyna Koba, Wydawnictwo MiGra

23.      Edukacja dla bezpieczeństwa:

„Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych”, Jarosław Słoma; Wydawnictwo Nowa Era

24.      Podstawy przedsiębiorczości:

         „Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych”, Jolanta Kijakowska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

25.      Wychowanie fizyczne:

         „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja. Szkoły ponadgimnazjalne. IV etap edukacyjny”, Urszula Kierczak; Wydawnictwo Impuls

26.      Wychowanie do życia w rodzinie:

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych”, Teresa Król, Maria Ryś; Wydawnictwo Rubikon

27.      Przedmioty zawodowe:

Język niemiecki zawodowy, język angielski zawodowy, przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej, hodowla lasu, ochrona lasu, mechanizacja w zagospodarowaniu lasu, gospodarka łowiecka, użytkowanie komputerów, praktyczna ochrona i zagospodarowanie lasu, przepisy ruchu drogowego, nauka o surowcu drzewnym, użytkowanie lasu, prawodawstwo leśne, urządzanie lasu, system informatyczny Lasów Państwowych, mechanizacja w użytkowaniu lasu, praktyczne użytkowanie zasobów leśnych, praktyka zawodowa:

         „Program nauczania dla zawodu technik leśnik symbol cyfrowy 314301 dla technikum na podbudowie programowej szkoły gimnazjalnej 2013”, Piotr Marciniak, Teresa Chirrek, Lidia Nurczyńska, Rafał Kubicki, Katarzyna Piątkowska, Jolanta Wencel, Mariola Wenda, Mariusz Nowogrodzki, Leszek Suwalski

28.      Przedmioty zawodowe:

Język niemiecki zawodowy, język angielski zawodowy, przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej, podstawy leśnictwa, hodowla lasu, ochrona lasu, mechanizacja w zagospodarowaniu lasu, gospodarka łowiecka, użytkowanie komputerów, praktyczna ochrona i zagospodarowanie lasu, przepisy ruchu drogowego, nauka o surowcu drzewnym, użytkowanie lasu, prawodawstwo leśne, urządzanie lasu, system informatyczny Lasów Państwowych, mechanizacja w użytkowaniu lasu, praktyczne użytkowanie zasobów leśnych, praktyka zawodowa:

         „Program nauczania dla zawodu technik leśnik symbol cyfrowy 314301 dla technikum na podbudowie programowej szkoły gimnazjalnej 2012”, Piotr Marciniak, Salomea Bienkiewicz, Lesław Dobosz, Honorata Kupczyk, Piotr Pałczyński, Agnieszka Szpor-Sławatycka, Paulina Szymańska, Joanna Zamojska, Sławomir Szostek, Maciej Niżnowski

29.  Religia: SZPN/TL/R-2014-2015/01

„Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum.“, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwo WAM, AZ-6-01/10

30.    Religia: SZPN/TL/R-2014-2015/02

„Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum.“, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwo WAM, AZ-4-01/1

     

    

 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych